Te informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów marketingowych. Nie sprzedajemy, nie wymieniamy i nie ujawniamy danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, dane karty kredytowej itp.). Informacje, które użytkownik nam podaje, służą do identyfikacji i nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystujemy je jedynie w celach rozliczeniowych i korespondencyjnych.

Kontaktujemy się tylko z osobami, które wyraziły chęć otrzymywania bezpłatnego biuletynu lub zakupiły jeden z naszych produktów.